Fokus Framtid

Kinda kommun har beviljats projektmedel från Svenska ESF-rådet i syfte att arbeta med unga i behov av samordnade insatser för att minska risken att de hamnar i utanförskap. Under projekttiden ska 33 kvinnor och 33 män ha deltagit i insatser.

Projekttid: 1 sept 2023 - 31 aug 2026

Målgrupp: Unga mellan 13-24 år

Övergripande mål: Färre unga i behov av samordnade insatser hamnar i ett utanförskap.

Delmål:

  1. Det finns en sammanhållen process för att minska risken för att unga hamnar i ett utanförskap.
  2. Rutiner och strukturer för samverkan mellan berörda delar av den kommunala verksamheten finns upparbetade och implementerade.
  3. Det finns en övergripande plan och struktur för kommunens arbete med praktik och stödanställningar.

Vid frågor eller mer information om projektet kontakta någon av projektledarna

Bild på eu-loggan

Kontakt