Trollsländan

förskolan trollsländan

Trollsländan är en 4-5-årsförskola som ligger i anslutning till Bäckskolan.

Vi vill erbjuda en kreativ och föränderlig miljö som stimulerar alla sinnen, väcker intresse, fantasi och inbjuder till lek. En miljö som uppmuntrar till kommunikation och problemlösning, där vi på ett lekfullt sätt arbetar med språklig medvetenhet, matematik och naturvetenskap, skapande verksamhet, hälsa, rörelse, sång och musik. Vi har också närhet till natur och grönområden som vi använder som en naturlig del i vår utbildning.

Välkomna hit!

Kontakt