Kindasjöarnas lokala vattenråd

Området Kindasjöarna består bland annat av Åsunden, Kisasjöarna, Ämmern och Åländern men även Storåns och Kisaåns vattensystem. Kindasjöarnas lokala vattenråd är en arbetsgrupp under Stångåns vattenråd. Gruppen på cirka 15 personer träffas cirka fyra gånger per år. Lokala vattenfrågor behandlas och diskuteras vid mötena. 

Kindasjöarnas lokala vattenråd har en egen hemsida där det finns mer utförlig information om vattenrådets arbete, se länk nedan.

Har du frågor eller vill delta i arbetsgruppen kan kontakta oss enligt uppgift nedan.

Kontakt