Bostad med särskild service, LSS

Bostad med särskild service enligt LSS kan vara gruppbostad eller servicebostad. Här hyr du din egen lägenhet. I Kinda kommun finns gruppbostad och servicebostad i Kisa och Rimforsa. 

Bostad med särskild service enligt LSS innebär att personal går in och stöttar och hjälper dig till ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Du har tillgång till personal dygnet runt. Här får du även möjlighet till ett aktivt fritidsliv med stöd av personal. I kommunen finns även tillgång till sjuksköterska för rådgivning och medicinsk vård.

Du ansöker om bostad med särskild service enlig LSS hos kommunens biståndsbedömare.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt