Kommunstyrelsens förvaltning

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning


E-post: ks@kinda.se
Besöksadress: Stora Torget 5, Kisa
Postadress: Box 1, 90 40 Kisa

Christer Segerstéen

Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0494-190 17
E-post: christer.segersteen@kinda.se

Sergei Sorokin

Kommundirektör
Telefon: 0494-190 01
E-post: sergei.sorokin@kinda.se 

Peter Utter

HR-chef
Telefon: 0494-190 31
E-post: peter.utter@kinda.se

Edlund Jessica

Ekonomichef
Telefon: 0494-192 29
E-post: jessica.edlund@kinda.se

Jennie Blomberg

Utvecklings- och kvalitetschef
Telefon: 0494-190 12
E-post: jennie.blomberg@kinda.se

Johan Sandell

Kommunsekreterare
Telefon: 0494-194 05
E-post: johan.sandell@kinda.se