Sophämtning

Det är kommunen som har ansvaret för att ta hand om ditt hushållsavfall. Hämtningen utförs av Kimek och kundtjänstfrågor besvaras av Kundtjänst.

Att tänka på vid sophämtningsdagen

Tömningsdagen ska sopkärlet vara placerat vid sopbilens uppställningsplats som normalt är vid tomtgräns eller vid uppställningsplats för flera kärl. Ytan där kärlen står ska vara hård. Det gäller också för dragsträckan fram till den plats där sopbilen stannar. Inga trappor, trösklar eller andra hinder får finnas i vägen.

Underlätta för hämtningspersonalen genom att placera sopkärlen med draghandtaget och hjulen mot gatan. Då behöver inte kärlen vridas när de ska tömmas.

Om sopkärlen måste stå mot till exempel en häck, ett staket eller en vägg så ska de placeras så att handtagen går lätt att nå för hämtningspersonalen.

Byte av sopkärl undanbedes under perioden juni-augusti.

Ändrade sophämtningsturer midsommarveckan

Måndagsturen 21 juni körs söndag 20 juni.

Tisdagsturen 22 juni körs måndag 21 juni.

Onsdagsturen 23 juni körs tisdag 22 juni.

Torsdagsturen 24 juni körs onsdag 23 juni.

Fredagsturen 25 juni körs torsdag 24 juni.

Glöm inte att ställa ut kärlen senast kl 06.00 hämtningsdagen.

 

Drift Renhållning