Säkerhet

I Kinda vill vi att alla som bor, verkar och besöker kommunen ska känna sig trygga och säkra. Vi vill skapa goda och säkra miljöer i ett robust samhälle som står emot yttre och inre påfrestningar. Förmågan att hantera stora och små händelser på ett bra sätt kräver kunskap och samarbete. Under denna rubrik hittar du tips och råd kring hur du kan tänka tryggt och säkert kring vardagliga händelser.