Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats i kommunens skolor är till för alla elever från förskoleklass till och med årskurs 9. All verksamhet är kostnadsfri. Vår främsta uppgift är att arbeta förebyggande. Det gör vi genom att följa elevernas hälsoutveckling, erbjuda regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs.

Elevhälsans medicinska insats arbetar också aktivt med att anpassa skolmiljön till barn med kroniska sjukdomar, funktionshinder eller andra särskilda behov.

Kontakta elevhälsans medicinska insats

Elever och föräldrar kan på eget initiativ kontakta skolsköterskan. Vill du vara helt säker på att träffa skolsköterskan är det bäst att ringa först.

Du kan gå till skolsköterskan för att prata om de frågor och funderingar som känns viktiga för dig. Det behöver inte bara gälla sjukdomar utan t.ex. relationer, utveckling eller mobbing. På mottagningen utförs enklare sjukvårdande insatser och bedömningar. Vid behov hänvisar vi till lämplig sjukvårdsinrättning

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Skolläkaren nås via respektive skolsköterska.