• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Begravningsombud

De som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt i de kyrkliga valen. Det innebär att de inte direkt kan påverka beslut om till exempel begravningsavgift eller hur nya begravningsplatser ska se ut. För att öka deras insyn utser länsstyrelsen begravningsombud.

I Kinda kommun är Håkan Karlsson begravningsombud för år 2018.

Du som inte är medlem i Svenska kyrkan är välkommen att kontakta präst när du anser att ditt intresse i begravningsfrågor inte tillgodoses eller har frågor om en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.