Arbetsmarknadsinsatser

På Kinda lärcentrum arbetar vi på uppdrag utifrån Kinda kommuns övergripande strategier för att utveckla och samordna kommunens arbetsmarknadsarbete. I ansvaret ingår att ge medborgare som står utanför arbetsmarknaden stöd och resurser för en bättre etablering.

Vårt uppdrag är att genom olika insatser stärka individers förutsättningar att nå egen försörjning genom arbete, utbildning eller företagande. Arbetet sker i nära samarbete med till exempel Kinda kommun, näringslivet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Vägen in till arbetsmarknadsinsatser

Tillsammans med Region Östergötland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan jobbar vi med arbetslivsinriktade insatser med behovsanpassat stöd.

Vägen in till arbetsmarknadsinsatser får genom handläggare från kommunala verksamheter, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En intresseanmälan fylls i tillsammans med handläggare och skickas till Kinda lärcentrum.

Utifrån en individuell utvecklingsplan får våra deltagare riktade insatser för
att närma sig arbete, studier eller eget företagande.

Vi erbjuder deltagarna, utifrån individuella behov:

  • fördjupad kompetenskartläggning
  • motiverande samtal
  • motivationshöjande insatser
  • coaching
  • samhällsorientering
  • arbetsmarknadskunskap