Arbetsmarknadsinsatser

På Kinda lärcentrum arbetar vi på uppdrag utifrån Kinda kommuns övergripande strategier för att utveckla och samordna kommunens arbetsmarknadsarbete. I ansvaret ingår att ge medborgare som står utanför arbetsmarknaden stöd och resurser för en bättre etablering.

Vårt uppdrag är att genom olika insatser stärka individers förutsättningar att nå egen försörjning genom arbete, utbildning eller företagande. Arbetet sker i nära samarbete med till exempel Kinda kommun, näringslivet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Kontakt