Utdrag ur belastningsregistret

Om du erbjuds feriearbete inom skola,  barnomsorg eller social omsorg/stöd krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister, se länk nedan.

Fyll i blanketten i god tid och skicka in. Normal handläggningstid är cirka 2 veckor, men om blanketten är ofullständigt eller otydligt ifylld kan det ta längre tid.

Första dagen på ferieplatsen visar du utdraget från belastningsregistret (originalet) för din handledare.

Registerutdraget gäller under 1 år från utfärdandedatum.