Praktisk arbetslivsorientering, PRAO

PRAO innebär att eleven får inblick i olika arbetsmiljöer och yrkesområden. Ett av syftena med PRAO, praktisk arbetslivsorientering, är att ge eleverna erfarenheter som har betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

På Värgårdsskolan genomförs PRAO i årskurs 8 och 9.

Från 1 juli 2018 är PRAO obligatorisk i grundskolan.