Hälso- och sjukvård i kommunen

Sjukvård och tandvård är i första hand region Östergötlands ansvar.

Kommunen har huvudansvar för hälso- och sjukvård i hemmet

Kommunen ansvarar för dig som behöver hemsjukvård inklusive rehabilitering, hjälpmedel och psykiatri. Region Östergötland har ansvar för den avancerade hemsjukvården, men kommunens personal utför den.

Lite förenklat är det så att den som behöver hälso- och sjukvård i hemmet får den av kommunen, medan den som kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning får hälso- och sjukvård av region Östergötland.

Du kan vara inskriven i hemsjukvården under kortare eller längre tid, beroende på vilket behov du har.

Hemsjukvården finns tillgänglig dygnet runt, varje dag året runt.

Kontakt