Lön och arbetstider

Lön

Lönen var sommaren 2023 för feriearbete 76 kronor per timme plus semesterersättning, uppdatering sker under våren 2024.

Utbetalning av lön

Lönen betalas ut månaden efter att du avslutat arbetsperioden; förutsatt att du har lämnat in dina tidrapporter.

Arbetstid

Arbetet omfattar 6 timmar per dag, totalt 90 timmar. Lunch ingår inte i arbetstiden. Lönerapport hittar du här nedan.