Priser och stipendier

Sedan 1995 delar Kinda kommun ut ett kulturpris för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom kulturområdet. Priset utdelas till en eller flera personer som är bosatta i, eller har anknytning till, Kinda kommun och har utfört en för Kinda kommun värdefull kulturgärning. Även förening med verksamhet inom kommunens kulturliv kan erhålla priset.

1995 tillkom även ett föreningsledarpris för att uppmärksamma personer som stått för förtjänstfulla insatser inom föreningslivet i kommunen. Priset utdelas till personer som är bosatta i, eller har anknytning till, Kinda kommun och är, eller har varit, verksamma som ledare i en ideell förening med säte i Kinda.

Sedan 2004 utdelas priserna vartannat år; kulturpriset jämna år, föreningsledarpriset ojämna år. Prissumman utgörs av 10 000 kronor per kategori.

Vem som helst kan nominera kandidater, utifrån de inkomna förslagen tar därefter Samhällsbyggnadsnämnden beslut om vem som ska tilldelas priset. Utdelning av föreningsledarpriset sker i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni.