Fritidshem Rimforsa

Rimforsa skolas fritidshem har fyra avdelningar. Vi finns placerade i eller i anslutning till skolans lokaler. Fritidshemmen har öppet måndag till fredag klockan 06.00 - 18.00.

Våra mål

Vi vill ge barnen en god omsorg och en meningsfull fritid!

Vi utgår från skolplanens 4 mål som bygger på de nationella målen :

  • Kunskapsutveckling: Estetisk utveckling, olika tema där barnens önskemål tas upp.
    Matematik och teknik ute. Miljömedvetenhet
  • Miljö och hälsa: Lekar och sport utomhus eller i Åsundahallen, och massage. Källsortering och miljökunskap finns också med.
  • Delaktighet och inflytande: Tillsammans vill vi utforma en trevlig och mysig miljö. På fritidsråden kan alla komma till tals.
  • Samverkan –omvärldsorientering: Få kunskap om närsamhället till exempel olika yrken presenteras vid besök eller med olika leklådor.

Kontakt