Måltidspolicy

Måltidspolicyn är ett styrdokument som gäller alla verksamheter och ska bidra till hållbar utveckling och att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i Kinda kommun.

Policyn ska även utgöra grunden för hälsa, välmående och en bra miljö. Måltiden ska engagera våra sinnen för en upplevelse av smak, syn, doft och gemenskap.