Vid vattnet

De flesta drunkningar och tillbud där barn är inblandade sker i den nära omgivningen och när barn lämnas ensamma en kort stund. Ta alltid med dig barnet om du måste lämna vattnet.

Det kanske känns självklart att en vuxen hela tiden ska övervaka barnen. Ändå är det bristande övervakning som bidrar till att barn drunknar. Luftmadrasser, uppblåsbara leksaker, armpuffar och liknande ger en falsk trygghet.

Lär dina barn badvettsregler:

  • Simma aldrig ensam.
  • Dyk inte i okända vatten.
  • Knuffas eller tryck inte ner andra i vattnet.
  • Ta reda på var du kan få hjälp om olyckan är framme.

Mer information finns hos Svenska Livräddningssällskapet, som är en ideell organisation som främjar allmän simkunnighet och verkar för säkerhet vid verksamheter i anslutning till vatten och isar. Svenska Livräddningssällskapet arbete inriktar sig särskilt åt barns vattensäkerhet.

I Boverkets byggregler finns krav om att skydda främst barn mot drunkning på tomter, i fasta bassänger, dammar och brunnar.