• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Fördjupad översiktsplan Rimforsa

Kinda kommun antog en ny översiktsplan för Rimforsa den 13 maj 2019 och den 11 juni 2019 vann den laga kraft. I den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa redovisar kommunen hur vi ser på utvecklingen av Rimforsa samhälle nu och inom de närmaste fem till tio åren. Nedan hittar du aktuella dokument.