Fördjupad översiktsplan Rimforsa

Kontakta oss

Kontakt

Fördjupad översiktsplan Rimforsa

Kinda kommun antog en ny översiktsplan för Rimforsa den 13 maj 2019 och den 11 juni 2019 vann den laga kraft. I den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa redovisar kommunen hur vi ser på utvecklingen av Rimforsa samhälle nu och inom de närmaste fem till tio åren. Nedan hittar du aktuella dokument.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida