Anhörigstöd

Anhörigstöd är olika insatser som finns för att underlätta för dig som har någon närstående som är sjuk eller funktionsnedsatt.
Insatserna kan antingen vara biståndsbedömda eller vara service.

Dessa insatser beslutas av biståndsbedömare:

  • Avlösning i hemmet
  • Växelvård/korttidsplats
  • Anhörigvårdare
  • Blåklintens dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dessa insatser ges som service:

  • Lärande nätverk och anhörigträffar
  • Samtal, enskilt eller i grupp
  • Seniorverksamhet / dagverksamhet

För biståndsbedömda insatser tar kommunen ut en avgift. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt med oss.