Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här hittar du information kring hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

Det är byggkontoret som har handlägger dessa frågor i Kinda kommun. Verksamheten styrs av lagstiftningen; i första hand plan- och bygglagen och miljöbalken. Kontakta oss gärna om du har frågor om din fastighet. Vi hjälper dig med idéer och tips om hur du ska utforma ansökningar och anmälningar.

Kontakt