Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer.

Stöd till barn och familj kan vara samtal och praktiskt stöd i hemmet. Ansökan kan göras om kontaktfamilj och kontaktperson.

Till familjeteamet kan du vända dig om du känner exempelvis att familjen behöver stöd med vägledning, gränsdragning och stabilitet eller att familjen behöver hjälp med att sortera och sätta ord på tankar och känslor på det som händer eller har hänt.

All personal har tystnadsplikt enligt sekretesslagen och all kontakt är kostnadsfri.

Öppettider

Kontakt