Föräldrainflytande

Vi vill verka för ett gott samarbete mellan hem och skola. Det sker i olika former, till exempel enskilda kontakter, utvecklingssamtal, klassmöten med mera.