Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för samtliga nämnder 2021.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

25

15

15

19

17

1420

18

15

20

Kommunstyrelsen

11

1

1

6

3,31

286

4

1

6

Kommunstyrelsen

beredning

Vård och omsorgsnämnd

25

22

29

26

24

21


30

27

25

29

20

Vård och omsorgsnämnd 

arbetsutskott

12

2

16

2

16

6

20

4

18

8

22


10

24

7

21

5

19

2

16

7

21

Samhällsbyggnadsnämnd

26

23

30

27

25

22


31

28

26

30

21

Bildningsnämnd


24

31

28

26

231,29

27


1,22

Revisionen


Kontakt