Sammanträdesdagar

Kontakta oss

Kontakt

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för samtliga nämnder 2019.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

14

18

18

15

13

17

-

-

16

14

11

16

Kommunstyrelsen

8

4

4

1, 29

-

3, 24

-

-

2,30

28

-

2

Kommunstyrelsen

beredning

21

18

18

15

20

10, 26

-

19

16

14

18

9

Vård och omsorgsnämnd

7,31

28

28

25

23

27

-

29

26

24

28

19

Vård och omsorgsnämnd 

arbetsutskott

15,29

13,26

12,26

9,23

7,21

4,18

-

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17

Samhällsbyggnadsnämnd

29

26

26

23

28

25

-

27

24

22

26

17

Bildningsnämnd

9, 23

27

27

24

29

12, 26

-

-

25

23

27

18

Revisionen

22

19

28

1,29

28

25

-

27

24,30

-

12

10

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida