Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för samtliga nämnder 2023.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

23

13

20

17

15

1218

16

20

18

Kommunstyrelsen

9. 30


6

3

2. 29

264

2

6

4

Kommunstyrelsen

beredning

16

20

20

17

15

12


21

18

16

20

18

Vård- och omsorgsnämnd

9, 23

27

27

24

22

19


28

25

23

27

18

Vård- och omsorgsnämnd 

arbetsutskott

12, 26

14

2, 14. 30

11. 27

9, 25

8, 22


15, 31

12, 28

10, 26

14, 30

7, 21

Samhällsbyggnadsnämnd

10, 24

28

28

25

23

20


29

26

24

28

19


Bildningsnämnd

11, 25


1, 29

26

25

21


30

27

25

29

20

Revisionen

Myndighetsnämnd bygg och miljö


1, 28

29

26

23

20


29

27

25

29

19


Kontakt