Hårdhet på kommunala vattnet

Vattnets totalhårdhet i tyska hårdhetsgrader °dH


Vattenverk

Tyska hårdhetsgrader

Kisa Vattenverk

6,7°dH

Rimforsa Vattenverk

2,3°dH

Horns Vattenverk

10 °dH

Hycklinge Vattenverk

7,0 °dH

Björkfors Vattenverk

1,8 °dH

Ydrefors Vattenverk

3,2 °dH

0-6 °dH innebär mjukt vatten

7-13 °dH innebär medelhårt vatten

14-20 °dH innebär hårt vatten

Kontakt