Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Bildning

Bildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna. Nämndens ansvar omfattar grundskolan, den obligatoriska särskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux), utbildning i svenska för invandrare (SFI) särskild utbildning för vuxna (särvux) samt uppdragsutbildning. De har också ansvaret för barnomsorgsverksamhet, sexårsverksamhet, skolbarnomsorg och tillståndsgivning och tillsyn av enskild barnomsorg.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten, kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten är från och med 1 januari 2018 nya verksamheter inom nämnden.

Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

Förvaltningen verkställer nämndens beslut och driver verksamheten inom verksamhetsområdet, till exempel förskolor och skolor.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida