För dig som är leverantör av hemtjänst

Som leverantör får du introduktion av Kinda kommun.
Kvalitet följs upp vid behov samt årlig avtalsuppföljning.