Senast antagna översiktsplaner

Kontakta oss

Kontakt

Senast antagna översiktsplaner

Kommunfullmäktige har beslutat att anta följande översiktsplaner med angivna lagakraftdatum.

Fördjupad översiktsplan för Rimforsa 20110228
Fördjupad översiktsplan för Kisa 20150427
Översiktsplan för Kinda kommun 20041129

Läs mer om respektive översiktsplan under underrubrikerna.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida