Bygglov

Vill du bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad måste du i de flesta fall ansöka om bygglov. För att söka bygglov fyller du i särskilda blanketter och lämnar in ritningar på det du vill bygga.

Handlingar som kan behövas:

  • Situationsplan, på tomten uppifrån, i skala 1:400 med alla huvudmått utsatta. Alla byggnader, tillfartsvägar, kraftledningar och liknande ska finnas med. Vid tillbyggnad ska den nya delen vara tydlig.
  • Fasadritning: berörda fasader i skala, 1:100.
  • Planritning: planlösningen i skala 1:100.
  • Färgsättning: kulör för fasader, tak och snickerier,
  • Anmälan av certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska ha kunskap om lagar och bestämmelser och hjälpa byggherren att  göra en kontrollplan.
  • Redovisning av avloppslösning.

Ansökan skickas per post till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa, eller med e-post till SBN@kinda.se

Din ansökan behandlas när du skickat in alla handlingar. Tänk på att lämna in skalenliga och måttsatta ritningar samt att ansökan ska vara underskriven. För kostnad av bygglov, se taxor och avgifter.

Kinda kommun har ingen egen mätavdelning utan hänvisar till Sweco för nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll. Har du funderingar kontakta Sweco via
e-post: sm-se-mbk-linkoping@sweco.se eller besök deras hemsida. Du kan även använda länkarna nedan för att komma direkt till Swecos e-tjänster.

Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus på landet är det en hel del att tänka på innan du kan sätta igång med själva byggandet.

Om du tänker bygga ett hus som ersättning för ett befintligt, på en redan avstyckad tomt, kan du söka bygglov direkt, men om det inte finns något hus och inte heller nyligen gjorts någon avstyckning är det lämpligt att ansöka om förhandsbesked.

Till ansökan om förhandsbesked bifogas en skalenlig karta. Den berörda delen ska vara väl utmärkt. Ansökan behandlas av samhällsbyggnadsnämnden.

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om förslaget stämmer med det sökta förhandsbeskedet och om kraven i övrigt som plan- och bygglagen ställer uppfylls. Giltighetstiden för förhandsbeskedet är 2 år.