Hemsjukvård

Kommunen har numera huvudansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet. Syftet är att du som bor hemma ska få en bättre och mer sammanhållen vård och omsorg. Hemsjukvården ska utmärkas av att vara trygg och säker och fungera dygnet runt.

Vem får hemsjukvård?

Hemsjukvård kan erbjudas dig som inte kan ta dig till vårdcentral eller mottagning på egen hand eller med stöd av andra. Du kan vara inskriven i hemsjukvården under kortare eller längre tid, beroende på vilket behov du har. Hemsjukvården finns tillgänglig dygnet runt, varje dag på året.

Teamarbete

I hemsjukvårdens team ingår sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi har ett nära samarbete med hemtjänsten och region Östergötland (främst vårdcentralen och rörelse och hälsa). Detta för att ge dig en så bra vård som möjligt.

Hemsjukvård via region Östergötland

Om du har ett behov av specialiserad hemsjukvård så får du det genom region Östergötland. De ansvarar för den specialiserade hemsjukvården, den specialiserade rehabiliteringen och den vård som utförs av läkare. Du som kan dig ta till vårdcentral eller mottagning ska göra detta. Sjukvårdsrådgivning hjälper dig att hitta rätt vårdmottagning

Kontakt