Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Föreningsbidrag

Om du driver en förening så kan den ha rätt till kommunalt föreningsbidrag. Bidragsgivningen är främst inriktad på att stimulera till aktivitet för barn och ungdom, men kan även ges till sociala föreningar, pensionärsföreningar, kulturföreningar, studieförbund och hembygdsrörelsen.

Bidrag ges endast till föreningar som godkänts som bidragsberättigade av kommunen. En grundförutsättning för detta är bland annat att verksamheten bygger på demokratiska grunder och är alkohol- och drogfri. Viktiga ansökningsdatum är 25 februari, 30 april och 25 augusti, beroende på bidragsform. I reglementet nedan finner du mer information om de olika bidragen.

Kinda kommun kommer att genomföra en översyn av den kommunala föreningsbidragshanteringen under 2019-2020. Målet är att kunna förenkla och tydliggöra bidragsformer och bidragsrutiner.

Covid-19 och föreningsbidrag 2021

Verksamheten hos de flesta föreningar går i år på sparlåga på grund av Covid-19. Med anledning av detta har samhällsbyggnadsnämnden beslutat låta bidragsberättigade föreningar i Kinda kommun få möjlighet att söka föreningsbidrag inför 2021 utifrån samma aktivitetsunderlag som för årets bidragsgivning. Det blir alltså möjligt att låta antal aktiviteter under 2019 utgöra grund för verksamhetsbidragen för både år 2020 och 2021. Detta för att föreningarna under 2021, när verksamheterna förhoppningsvis kommer att kunna starta upp igen, ska kunna ha bidragsintäkter anpassade efter ett normalår och slippa dras med en ekonomisk eftersläpning som ytterligare försvårar återuppbyggnaden för respektive verksamhet.

På grund av den översyn av föreningsbidragsreglementet som pågår har samhällsbyggnadsnämnden även beslutat att skjuta fram höstens ansökningsdatum rörande föreningsbidrag för 2021. Senaste ansökningsdatum blir nu istället den 25 februari 2021. Berörda föreningar har informerats.

Vill du veta mer kring Kinda kommuns föreningsbidrag är du hjärtligt välkommen att kontakta kommunens kultur- och fritidshandläggare.

Kontakt