Föreningsbidrag

Ideella föreningar med säte i Kinda kommun kan ansöka om kommunalt föreningsbidrag. Syftet med bidragsgivningen är att stimulera god hälsa genom aktivitet, folkbildning, kulturupplevelser, skapande och social samvaro för kommuninvånarna i Kinda kommun..

Bidrag ges endast till föreningar som godkänts som bidragsberättigade av kommunen. Mer om hur det går till att bli en godkänd förening och hur man ansöker om bidrag finner du i dokumentet ”Regler för föreningsbidrag” nedan.

Ansökningsdatum

Ansökan om föreningsbidrag ska ha kommit in senast nedan angivet datum för respektive bidragsområde:

Idrott och fritid - 25 februari

Kultur - 25 februari

Omsorg - 25 februari

Samlingslokaler - 25 februari

Studieförbund - 30 juni

Regionalt arrangörsbidrag

Det regionala arrangörsbidraget kan sökas av föreningar och kommunala aktörer. Föreningar kan söka för alla målgrupper, kommunala aktörer endast för barn och unga. Läs mer om hur du söker regionalt arrangörsbidrag i länkrutan nedanför.

Observera! Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas inte.