Föreningsbidrag

Ideella föreningar med säte i Kinda kommun kan ansöka om kommunalt föreningsbidrag. Syftet med bidragsgivningen är att stimulera god hälsa genom aktivitet, folkbildning, kulturupplevelser, skapande och social samvaro för kommuninvånarna i Kinda kommun..

Bidrag ges endast till föreningar som godkänts som bidragsberättigade av kommunen. Mer om hur det går till att bli en godkänd förening och hur man ansöker om bidrag finner du i dokumentet ”Regler för föreningsbidrag” nedan.

Covid-19 och föreningsbidrag 2021

Verksamheten hos de flesta föreningar går i år på sparlåga på grund av Covid-19. Med anledning av detta har samhällsbyggnadsnämnden beslutat låta bidragsberättigade föreningar i Kinda kommun få möjlighet att söka föreningsbidrag inför 2021 utifrån samma aktivitetsunderlag som för årets bidragsgivning. Det blir alltså möjligt att låta antal aktiviteter under 2019 utgöra grund för bidragen för både år 2020 och 2021. Detta för att föreningarna under 2021, när verksamheterna förhoppningsvis kommer att kunna starta upp igen, ska kunna ha bidragsintäkter anpassade efter ett normalår och slippa dras med en ekonomisk eftersläpning som ytterligare försvårar återuppbyggnaden för respektive verksamhet.

Ansökningsdatum

Ansökan om föreningsbidrag ska ha kommit in senast nedan angivet datum för respektive bidragsområde:


Idrott och fritid

25 februari

Kultur

25 februari

Omsorg

25 februari

Studieförbund

25 februari samt 31 oktober

Samlingslokaler

30 april


Observera att ofullständig eller för sent inkommen ansökan inte behandlas.