Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Svartbygge, olovligt byggande

Om du bygger utan att ha startbesked har samhällsbyggnadsnämnden rätt att ta ut en sanktionsavgift. Det gäller också om du tar din byggnad i bruk innan slutbesked lämnats in.

Storleken på sanktionsavgiften beror på vad du bygger, hur stort du bygger och vilket besked som saknas. Storleken på avgiften finns i plan- och byggförordningen och är lika i hela landet.

Sanktionsavgiften ska tas ut även om förseelsen beror på oaktsamhet eller okunskap.

Kontakt