Svartbygge, olovligt byggande

Om du bygger utan att ha startbesked har samhällsbyggnadsnämnden rätt att ta ut en sanktionsavgift. Det gäller också om du tar din byggnad i bruk innan slutbesked lämnats in.

Storleken på sanktionsavgiften beror på vad du bygger, hur stort du bygger och vilket besked som saknas. Storleken på avgiften finns i plan- och byggförordningen och är lika i hela landet.

Sanktionsavgiften ska tas ut även om förseelsen beror på oaktsamhet eller okunskap.

Kontakt