Rådet för äldre- och funktionshinderfrågor

Rådet för äldre- och funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen, föreningar och organisationer för äldre och personer med funktionsnedsättning i Kinda.

Rådet har i uppgift att:

  • vara referens- och remissorgan i äldre- och funktionshinderfrågor
  • ömsesidigt utbyta information
  • samråda mellan företrädare för föreningarna och kommunen
  • bidra till ökad kunskap om pensionärers och funktionsnedsattas villkor
  • ge idéer och förslag till lämpliga anpassningar som berör målgruppernas förhållanden i samhället

Politisk representation:

  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Bildningsnämnden
  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Kommunstyrelsen

Organisationernas/föreningarnas representation:

  • Hörselföreningen
  • FUB - Föreningen för utvecklingsstörda barn
  • DHR - De handikappades riksförbund
  • Kinda anhörigförening (KAF)
  • SRF - Synskadades riksförbund
  • Stomiförbundet
  • Kisa PRO
  • Södra Kinda PRO
  • Rimforsa PRO
  • Sveriges Pensionärsförbund
  • RPG - RiksförbundPensionärsGemenskap

Protokoll, bilagor och dokument

Prenumerera

Missa inte möjligheten att prenumerera för att få ett e-postmeddelande varje gång nya protokoll läggs ut.

Hantera prenumeration

Kontakt