Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Bryggor och sjöbodar

båtbrygga


Vill du bygga en brygga eller en sjöbod måste du först ansöka om strandskyddsdispens.
Om din fastighet ligger inom planlagt område styr detaljplanen vad som får byggas i anslutning till stranden och över vattnet.

För att uppföra strandnära byggnader måste du oftast ha både strandskyddsdispens och bygglov.

Mindre bryggor är inte bygglovspliktiga men kräver strandskyddsdispens och kan även innebära vattenverksamhet. Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet hanteras av länsstyrelsen i Östergötlands län.

Större bryggor, till exempel 5-10 båtplatser, räknas som småbåtshamn och kräver bygglov.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida