Naturvård

Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnad

Naturvård

När vi talar om naturvård så handlar det dels om att skydda värdefulla områden och arter inom floran och faunan, dels att främja friluftslivet och att möta människans behov av de naturresurser som finns. Vi jobbar för att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras och nyttjas av människan på ett ekologiskt hållbart sätt.
 
Naturvårdsarbetet i Kinda sköts främst genom samarbete mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och en kommunal ekolog som arbetar med de frågor som finns fastställda i kommunens naturvårdsprogram.

För att se de olika natuvårdsområden så kan du använda díg av antingen Infovisaren eller Östgötakartan. Länk för båda finns nedan.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida