Familjeteamet

Familjeteamet är Kinda Kommuns öppenvårdsverksamhet med följande målgrupper

  • Barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer
  • Vuxna med missbruk/beroende och deras anhöriga
  • Våld i nära relationer

Till Familjeteamet kan du vända dig om du har frågor som rör dig eller familjens svårigheter. Ingen fråga är för liten. Det kan exempelvis vara frågor som rör:

  • Du och dina föräldrar bråkar mycket
  • Du upplever svårigheter att räcka till som förälder
  • Familjen behöver stöd med vägledning och gränssättning
  • Familjen behöver hjälp med att sortera och sätta ord på tankar och känslor på det som händer eller har hänt
  • Du är orolig för att du eller en anhörig dricker för mycket

Familjeteamet kan du kontakta via vår serviceingång, dit du själv kan ringa för att få stöd och hjälp. Familjeteamet arbetar även utifrån en biståndsingång där ansökan sker via en socialsekreterare.

Kontakt