Hjälpmedel

Är du äldre än 21 år, bosatt i kommunen och i behov av hjälpmedel? Då kan du få låna till exempel rullstol, duschpall och toalettförhöjning via hemsjukvårdens rehabilitering.

Personalen bedömer ditt behov och ordinerar produkter som gör vardagen lättare för dig. Du får också hjälp att prova ut och träna in ditt nya hjälpmedel, som du lånar mot en avgift.
Vi gör alltid en uppföljning för att se till att hjälpmedlet fungerar bra. När uppföljningen görs är individuellt. Vi kommer överens om en lämplig tidpunkt tillsammans med dig.

Vi tar vara på det du klarar och hittar sätt för att du ska återfå förmåga helt eller delvis. Du kan också få tips och råd om din bostad behöver anpassas och vi skriver intyg för att komplettera din ansökan.

Anmäl behov av hjälpmedel

Välkommen att kontakta hemsjukvårdens rehabilitering när du har behov av hjälpmedel.

Ditt ansvar

När du lånar ett hjälpmedel ansvarar du själv för 

  • Lämplig förvaring, tillsyn och daglig skötsel,
  • Att kontakta förskrivaren vid frågor, ändrat behov eller vid flytt till annan kommun,
  • Reparationskostnader till följd av skada (ta kontakt med förskrivare)
  • Att bekosta nya däck och slang vid punktering av rullstol.
  • Återlämning av hjälpmedel

När behovet av hjälpmedel upphör eller om du flyttar ifrån kommunen ska du lämna det åter. Hjälpmedlen ska vara väl rengjorda.

Har du frågor? Välkommen att kontakta din förskrivare (arbetsterapeut eller fysioterapeut).

Kontakt