Prövning

Vem kan göra prövningar?

  • Du som bor i Sverige
  • Du som har fyllt 20 år (eller slutat gymnasiet med slutbetyg/samlat betygsdokument)
    (Om du går på gymnasiet och fått F i kurs är det undervisande skola som ansvarar för prövningar.)

Vilka kurser kan du göra prövning i?

Du kan ansöka om att göra prövningar i de kurser som för aktuellt tillfälle ges på Kinda lärcentrum. Du kan bara ansöka om att göra prövning i en kurs/delkurs i taget under de prövningsperioder som anges.

Vad kostar en prövning?

Kostnaden är 500 kr/kurs med undantag om du gått ut gymnasiet 2020-21 då du fram till december 2022 betalar 150 kr för högst en prövningskurs. Avgift betalas efter antagningsbesked för prövning getts. Elever på Kinda lärcentrum som inte uppnått betyget E har rätt att pröva för betyg kostnadsfritt. Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN.

Hur ansöker du?

Du ansöker genom blanketten "Prövningsansökan" längre ner på sidan. Ansökan fylls i och lämnas in på plats på Kinda lärcentrum tillsammans med betygsunderlag. Du ska kunna legitimera dig med fotolegitimation vid inlämning av ansökan.

Vad ingår i en prövning?

  • Alla delar av kursens kunskapskrav
  • 1-5 inlämningar eller redovisningar och prov (nationella prov eller andra prov)
  • Vissa prov genomförs på plats på Kinda lärcentrum

Hur får du besked om prövningen?

När du ansökt behandlas ditt ärende vid ett antagningsråd. Den utsedda läraren kontaktar dig därefter via de kontaktuppgifter du angett i "Prövningsansökan".

Prövningsdatum hösten 2022

Grundläggande och gymnasiala kurser

Anmälan lämnas på plats på Kinda lärcentrum senast 5 september för besked efter antagningsråd 26 september.

Prövning i Vård- och omsorgskurser görs i samband med att kurserna ges i ordinarie undervisning.

Sfi

Anmälan senast 4 oktober för provomgång 25 oktober till och med 27 oktober.

Anmälan senast 29 november för provomgång 13 december till och med 15 december.

Kontakta prövningsansvarig nedan om du har frågor.