A different Kinda life

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

 • Diplom för lovvärt byggande 2018

  Samhällsbyggnadsnämnden brukar årligen, som uppmuntran för lovvärt byggande och vård av vackra hus, trädgårdar, broar och andra byggnadsverk, utdela ett speciellt diplom. Mottagare i år 2018 är "Taberg" på Grönedegatan 45 i Kisa.

 • Miljöstipendiumet 2018 tilldelas Hållbart Rimforsa

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 2018 års miljöstipendium tilldelas Hållbart Rimforsa för att gruppen genom sitt gräsrotsengagemang bidrar till att utveckla och påverka Rimforsa och Kinda kommun i en riktning som är mer hållbar på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt plan.

 • Studentmedarbetare

  Vi söker nu studentmedarbetare inför 2019! Missa inte denna chans till ett kvalificerat jobb redan under studietiden. Som studentmedarbetare erbjuds du en möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet.

 • Chatt för ungdomar

  Här kan du som är 13-25 år och bor i Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre kommun chatta med kurator. Chatten är helt anonym och kostnadsfri. Chatten vänder sig även till dig som är förälder till barn och ungdomar i åldrarna 13-25 år och vill prata med kurator om ditt barns psykiska hälsa.

 • Dags att söka fondmedel

  Det är nu dags för utdelning ur de fonder som vård- och omsogsnämnden i Kinda kommun ansvarar för. Kindabor över 18 år är välkomna att söka ur dessa fonder (gäller ej gymnasie- eller universitetsstuderande).

 • Kinda går starkt också i Lärarförbundets ranking "Bästa skolkommun"!

  På plats 69 av landets 290 kommuner återfinns Kinda som klättrar uppåt jämfört med tidigare år. I mätningen framgår att betygsresultaten för kommunens nior och den höga andelen behöriga lärare är två viktiga kriterier som gör att Kinda lyfter i rankingen. Ett fantastiskt resultat som är ett kvitto på det arbete rektorer, förskolechefer, lärare och övrig personal lägger ner på verksamheten varje dag.

 • Kinda bland de bästa skolkommunerna i föräldraalliansens grundskoleindex 2018

  Varje år mäter intresseorganisationen föräldraalliansen kvalitet i landets grundskolor. Fem år i rad har Kinda kommun varit bland de hundra bästa kommunerna och 2018 är Kinda kommun rankad som nummer 7. Det som mäts är bland annat niornas betygsresultat, personaltäthet i skola och fritidshem och behörighet hos personal. Allt relateras till kommunens förutsättningar i form av andel nyanlända, föräldrars utbildningsbakgrund etc.

 • Öppettider Adlerskogs avfallsanläggning från och med 1 november

  På Adlerskogs avfallsanläggning kan du slänga ditt sorterade avfall. Från och med 1 november gäller följande öppettider.

 • Har du mätt radon i ditt bostadshus?

  Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning. Nu är det dags att beställa mätpaket för säsongen 2018-2019.

 • Fördjupad översiktsplan för Rimforsa ställs ut för granskning

  Den fördjupade översiktplanen redovisar Kinda kommuns syn på hur Rimforsa ska utvecklas och hur kvalitéer som finns i samhället ska stärkas. Förslaget ställs ut för granskning mellan 181105-190102. Under hela utställningsperioden ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vi bjuder in till informationsmöte onsdagen den 21 november 2018 klockan 19-21 på församlingsgården i Rimforsa. Välkomna!

  Läs mer

 • PULS

  Kinda kommun satsar nu på att få in mer rörelse hos alla våra barn och elever inom förskola och skola genom projektet ”Ta pulsen på Kinda”. Projektet är ett samarbete med Kinda-Ydre Sparbank och specialpedagogiska skolmyndigheten.

  Läs mer

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida