Nästa fas på Rimforsa skola påbörjad!

"Detta är inte bara ett byggprojekt utan också utveckling av vår kommun. Vi investerar inte bara i byggmaterial, vi investerar i våra barn och ungas framtid och möjligheter. Tillsammans bygger vi inte bara en skola – vi bygger en framtid där alla kan nå sin fulla potential."

Kinda kommun har tillsammans med NCC och underkonsulter arbetat fram systemhandlingar för Rimforsa skola. Dessa handlingar utgör underlag för byggnation och uppfyller ställda krav och funktioner och beräknas följa kommunens investeringsplan.

Rimforsa skola kommer bli en nybyggnad I två plan med klassrum, grupprum, kapprum, fritidsyta och tillagningskök med matsal. I projektet ingår också ombyggnad av befintliga tegelbyggnader inom skolområdet som ska inkludera ytterligare klassrum och grupprum, lokaler för administration och elevhälsa samt ämnessalar och skolbibliotek. Även upprustning och ombyggnad av utemiljön hanteras inom projektet. Conny Forsberg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande säger: “Detta är inte bara ett byggprojekt utan också utveckling av vår kommun. Vi investerar inte bara i byggmaterial, vi investerar i våra barn och ungas framtid och möjligheter. Tillsammans bygger vi inte bara en skola – vi bygger en framtid där alla kan nå sin fulla potential.”

Vi är nu överens om utformning och kostnader och har sökt och beviljats bygglov samt tecknat kontrakt för att påbörja byggnationen. Förberedelser för att kunna hantera byggnationen har redan startat och anpassningar av Junibacken och Lyan har genomförts för att kunna användas som ersättningslokaler. Första steget med NCC som entreprenör blir att riva matsalen, då kommer delar av skeppet att flyttas ut och ett område kommer avgränsas. En viktig del i arbetet har varit elevernas och personalens säkerhet, vilket har lösts genom att delar av skolgården kommer avgränsas för entreprenaden. För att kompensera för det utrymmet som försvinner så kommer Åsundavallen nyttjas som skolgård under projektets utförande.

Förberedelser för rivningen och etablering startar under vecka 7 och rivning av matsalen startar vecka 8. När rivningen genomförts kommer arbete med grunden för nybyggnationen att påbörjas. Nybyggnationen kommer genomföras till hösten 2025 och sedan tas i bruk för att kunna genomföra ombyggnation och resterande rivning med färdigställande till hösten 2026. "Vi har under projektets inledande fas arbetat både effektivt och målinriktat för att ta fram en produkt som uppfyller kommunens krav på både innehåll, kvalitet, estetik och inte minst ekonomiska mål. Det är väldigt glädjande att vi nu är överens om att ta nästa steg i processen och påbörja byggnationen av Rimforsa nya skola” säger Jonas Leijon, projektchef på NCC Building i Linköping.

Skiss: LLP Arkitektkontor

Skiss över nya skolan i Rimforsa