Närnatur

I Kinda är det alltid nära till naturen, var du än är. Här finns stora och små närnaturområden lämpliga för motion, avkoppling och upplevelser.

Närnaturen är de grönområden som finns i och mellan bostadsområdena och som bildar gröna stråk ut i naturen utanför tätorten. Den bostadsnära naturen är värdefull för människans välbefinnande men också för djurlivet i staden. Därför är den viktig att värna om.

Kontakt