Earth week

I slutet av mars infaller både världsvattendagen 22 mars och Earth hour 23 mars (kl 20:30-21:30). Under veckan uppmärksammar vi hållbarhet i vår kommun! Vi är världens chans!

Träffa vår energi- och klimatrådgivare, Robert!

I samband med att Earth week lyfter vi vår energi- och klimatrådgivare Robert Klasson som medborgare, företag och organisationer i Kinda har tillgång till. Hör honom berätta varför du ska vända dig dit för tips och råd!

Minskat matsvinn – en win-win!

Kosten har en stor påverkan på vårt klimat. Här får du en inblick i hur kostenheten på Värgårdsskolan för att att minska matsvinnet! Hör också vad de serverar för klimatsmart mat under Earth week.

Hållbar vattenanvändning

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det ofta för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs. Se filmen med några nyttiga tips på hur du kan minska din vattenanvändning!