Trygg och säker

I Kinda kommun vill vi att alla som bor, verkar och besöker kommunen ska känna sig trygg och säker. Vi vill skapa goda och säkra miljöer i ett robust samhälle som står emot yttre och inre påfrestningar.

Förmågan att hantera stora och små händelser på ett bra sätt kräver kunskap och samarbete. I Kinda kommun har vi en organisation som hanterar kriser och en organiserad samverkan mellan kommun och polis.

När en svår olycka, extrema vädersituationer, långa el- eller teleavbrott eller någon annan händelse berör ett stort antal människor kommer aktuell information att finnas här på webbplatsen.