Pågående detaljplanearbete

Här kan du se de detaljplaner som kommunen just nu arbetar med och var de befinner sig i detaljplaneprocessen. Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen via Detaljplaneprocessen till vänster.

Vill du veta mer om något planarbete, kontakta kommunens ansvariga handläggare, information finns under respektive detaljplan.

 

Just nu är inget detaljplaneprojekt i detta skede.

 


Just nu är inget detaljplaneprojekt i detta skede.Just nu är inget detaljplaneprojekt i detta skede.Detaljplaner som vunnit laga kraft hittar du via kommunens webkarta. Webkartan nås via "Kartor" längst upp på hemsidan. Det går också att följa denna länk: https://geovis-kinda.metria.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt