Pågående detaljplanearbete

Här kan du se de detaljplaner som kommunen just nu arbetar med och var de befinner sig i detaljplaneprocessen. Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen via Detaljplaneprocessen till vänster.

Vill du veta mer om något planarbete, kontakta kommunens ansvariga handläggare, information finns under respektive detaljplan.

Planbesked

Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal (programsamrådstiden är avslutad)

Samråd

Detaljplan för Håkantorp 1:5 m. fl (samrådstiden är avslutad)

Detaljplan för Rimforsa 1:49 (samrådstiden är avslutad)

Granskning

Detaljplaner som vunnit laga kraft hittar du via kommunens webkarta. Webkartan nås via "Kartor" längst upp på hemsidan eller klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt