Pågående detaljplanearbete

Här kan du se de detaljplaner som kommunen just nu arbetar med och var de befinner sig i detaljplaneprocessen. Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen via Detaljplaneprocessen till vänster.

Vill du veta mer om något planarbete, kontakta kommunens ansvariga handläggare, information finns under respektive detaljplan.

Planbesked och uppdrag

Kisa 13:1 m.fl. (Folkets park) (programsamrådstid: 13 maj 2024 – 30 september 2024)

Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal (programsamrådstiden är avslutad)

Rimforsa torg - del av Rimforsa 9:43 (programsamrådstiden är avslutad) 

Samråd

Flarka 5:59 (Horns förskola)

Maskrosen 16 m.fl. (samrådstiden är avslutad)

 

Granskning

Just nu är ingen detaljplan i detta skede.

 

Antagande

Detaljplan för Håkantorp 1:5 m. fl - (överklagad)

Detaljplan för Rimforsa 1:49 - (överklagad)

 

Laga kraft

Detaljplan för Krågedal 1:3- (Laga kraft 2024-03-08)

Detaljplaner som vunnit laga kraft hittar du via kommunens webkarta. Webkartan nås via "Kartor" längst upp på hemsidan eller genom att klicka här. För att se gällande detaljplaner i webkartan behöver lagret Samhällsplanering - Gällande detaljplaner vara ikryssat.

Kontakt