Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Våldsbejakande extremism

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, som har som huvuduppdrag att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism, anser att kommunerna bör leda det lokala förebyggande arbetet. Samverkan mellan aktörer såsom skola, polis, socialtjänst, trossamfund och civilsamhälle i befintliga strukturer blir utgångspunkten.

En lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta och konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

I Kinda kommun fungerar beredskapssamordnaren som kontaktperson till den nationelle samordnaren.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida