Utveckling Kinda

Utveckling Kinda beskriver Vision Kinda och politiskt prioriterade utvecklingsområden med tillhörande strategier och kommunfullmäktigemål. Här fastställs den politiska viljan för mandatperioden. Utifrån Utveckling Kinda arbetar nämnderna fram sina åtaganden och förvaltningen sina aktiviteter.

Kontakt