Vad är fiber?

Fiberoptik är ett system för överföring av data med hjälp av ljusimpulser, istället för elektricitet som i telenätets koppartrådar.

Fiberoptiska nät är den mest framtidssäkra lösningen, vi idag känner till, för distribution av digitala data. Allt eftersom kraven ökar så kan prestanda i näten uppgraderas och kapaciteten är i princip obegränsad.

Den vanligaste tjänsten i fibernät idag är 100 Mbit/s Internet. Det finns tjänster att beställa på upp till 1000 Mbit/s. Fibern i sig klarar ännu högre hastigheter. När framtidens tjänster så kräver, är fibern redo att hantera detta.

Kontakt