Elevinflytande

Värgårdsskolans elevråd är en egen förening. Elevrådet har till uppgift att tillvarata elevers intressen, i första hand, inom ramen för skolverksamhet. Elevrådet skall också verka som elevernas företrädare på skolan.

Cafeterians intäkter tillfaller elevrådet. Elevrådet gör inför varje läsår en budget och ekonomin granskas av valda revisorer. Bokföringsföretag räknar ut balans- och resultatrapport som redovisas på årsmötet.

Varje årskurs har ett eget elevråd med en representant från varje klass, av dess utses också en ordförande och en sekreterare samt elevskyddsombud. Varje elevråd skall träffas en gång/månad. Ytterligare gång/månad träffas alla årkursers elevråd och diskuterar övergripande frågor. 

Vid frågor angående elevrådet kan du kontakta Jenny Wallenberg.