Praktik i skolan, PRAO

Att få praktiskt arbetslivsorientering innebär att eleven får inblick i olika arbetsmiljöer och yrkesområden. Ett av syftena med PRAO, praktisk arbetslivsorientering, är att ge eleverna erfarenheter som har betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Kommunen har en plan för SYO- studie och yrkesvägledning samt entreprenöriellt lärande. Den tar bland annat upp hur PRAO kan vara utformad i de olika årskurserna.