Reglemente

Revisionsreglementet är ett dokument som fastställs av kommunfullmäktige och reglerar kommunrevisionens arbete. Det är ett mycket omfattande dokument och det innehåller följande huvudområden:

- Revisionens roll
- Revisionens formella reglering
- Revisorernas antal och organisation
- Revisorernas uppgifter
- Revisorernas ekonomi och förvaltning
- Revisorernas sakkunniga biträden
- Revisorernas arbetsformer
- Revisorernas rapportering
- Revisorerna och fullmäktige
- Revisorernas arkiv
- Reglementets giltighet