Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Reglemente

Revisionsreglementet är ett dokument som fastställs av kommunfullmäktige och reglerar kommunrevisionens arbete. Det är ett mycket omfattande dokument och det innehåller följande huvudområden:

- Revisionens roll
- Revisionens formella reglering
- Revisorernas antal och organisation
- Revisorernas uppgifter
- Revisorernas ekonomi och förvaltning
- Revisorernas sakkunniga biträden
- Revisorernas arbetsformer
- Revisorernas rapportering
- Revisorerna och fullmäktige
- Revisorernas arkiv
- Reglementets giltighet 

Kontakt